Öğrenciler

Image
Çocuğumun notları nasıl etkilenecek ?

Bir öğrencinin ders notları ancak düzenli ders çalışırsa yükselir. IQup4’ün notlar üzerindeki etkisi (gözlemlere göre) şu şekilde olmaktadır:

  1. Seçici dikkat becerisinin yükselmesi derste öğretmenin anlattıklarına daha iyi odaklanması ve bilgi verisi olarak almasını artırır.
  2. Belleğe kayıt becerisinin artması, bu verileri uzun süreli hafızaya kaydetmesini kolaylaştırır.
  3. Muhakeme becerileri, kaydedilen bu verileri daha anlamlı ilişkilendirerek, sonuçlar ve yorumlar çıkarmasını, istenen çözümlere ulaşmasını, cevapları doğru bulmasını sağlar.
  4. Dikkat becerisi ayrıca sınavlarda yanlış yanıt işaretlemeyi azaltmaktadır.
  5. En önemlisi, öğrencinin artan güven ve başarılı olma hissi, eskiden korktuğu ve uzaklaşmaya çalıştığı dersleri sevmesinin ve isteyerek öğrenmesinin temelini oluşturur.

Bu süreçte, anne ve babanın, verilen ödevleri düzenli olarak yapmasına yapıcı  teşvikte bulunması, notlar üzerindeki etkiyi derhal gösterecektir. Üstelik, öğrenci, uzun süreli ezberleme yerine daha kısa süreli öğrenerek bilgi kazanmaktan ötürü kendine olan güveninin artışını hissedecektir.

Neden 60 saat gerekli ?

Zihinsel becerilerin artması için önemli olan bir süredir. Beynin nasıl çalıştığının irdelenmesi bu sorunun yanıtıdır. Beyin duyu organlarından gelen verileri önce dikkat gerektirip gerektirmediği süzgecinden geçirir. Önemli olan bilgileri kodlar ve 80 milyarın üstündeki nöron hücrelerinin oluşturduğu ağlarda elektrokimyasal akımlarla iletir. Bu hücrelerin oluşturduğu ağ bağlantılarının artması ve sinyal hızının yükselmesi düzenli  egzersizlerle mümkün olmaktadır. IQup4 ARGE çalışmalarında istenen beceri artışı süreleri incelenerek, gerekli süre ortalamaları belirlenmiştir.

Burada unutulmaması gereken ve IQup4’ü farklı kılan doğanın en önemli kuralıdır: Her bireyin zihinsel becerileri ve kabiliyeti farklıdır. Bu nedenle ortalama 60 saatte, katılımcıların çoğunluğu sadece onlara özel egzersizleri, sadece onlara göre belirlenmiş süre ve sıralamada yapabilmektedir.

Psikolog denetmenlerin ve eğitimli uzmanların egzersizlerin zamanında tamamlanmasında sürekli analizleri ve katılımcıyı takip etmeleri de bir diğer etkendir.

8 yıllık ARGE ve 7.000 i aşan katılımcı gözlemlerinden çıkan bir başka bulgu da; ilk egzersizlerde katılımcıların zorlanması, 20.ci egzersiz seansından sonra hızlanmaya başlamalarıdır. Bu eğilim ortalamada 60 saatte egzersizlerin tamamlanabilmesini sağlayan bir diğer faktördür.

Neden merkezlerde yapılıyor ?

İlk ARGE yıllarında, IQup4’ün bireyler tarafından evde yapılması planlanmış ve denenmiştir.
Bu yöntemde , egzersizlerin düzenli şekilde sürdürülebilir uygulanmasının zor olmasıyla karşılaşılmıştır. Veliler, modern yaşamın akışında ve iş hayatlarının etkisi ile IQup4’ün uzmanlar tarafından denetlenerek yapılması isteklerini dile getirmişlerdir.
Ayrıca çeşitli eğitim kurumları ile bireysel egzersiz yapılmasındaki sonuçlar analiz edilerek, en etkin sürecin DONANIMLI EKİPLERLE, hizmet merkezlerinde verilmesi belirlenmiştir. IQup4, şu an 9 ilde ve 14 merkezde uygulanabilmektedir. 2015 yılı sonunda merkez sayısının 30’a ulaşması planlanmaktadır.

Bilimsel mi ?

IQup4 dünya literatürünün taranmasıyla ve 6 yıllık ARGE çalışmaları ile dağınık egzersizlerin incelenmesi sonucu geliştirilmiştir. IQup4 dünyada yazılım teknolojisi ile bütünleşik,  imge/sözcük/biçem kombinasyonlu ilk materyalli bilişsel gelişim sistemidir. IQup4 sistemi önce 3.000 katılımcı ile test edilmiştir ve ülkemize uyarlanmıştır.
Gözlenen sonuçların, yani zihinsel becerilerdeki artışın, tarafsız akademik bir çalışmayla incelenmesi ve bilimsel olup olmadığının kanıtlanması ARGE ekibi tarafından istenmiştir.
2012 yılında  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bu bilimsel çalışmayı yapmayı kabul etmiştir. Birbirini takip eden 2 bilimsel araştırmada ön test-uygulama-etki ölçüm testi yapılmış, IQup4’ün bilimsel olarak bu becerileri arttırdığı belgeyle tescilenmiştir. Ayrıntılı bilgiyi AKADEMİK BELGELER sayfamızda bulabilirsiniz.

Kalıcı mı ?

IQup4 egzersiz sistemi beyinde dikkat-bellek ve belleğe kayıt-bilgileri ilişkilendirerek çözüm ve yorum üretme bölgelerindeki nöron hücre ağlarınında bağlantı artmasına yol açmaktadır.  Aynı zamanda düzenli egzersiz nedeniyle beyin aynı becerinin devamlı kullanıldığını farkederek, veri gelişinin önemli olduğunu kabul ederek sürdürülür bağlantılar ve kayıt yapmaktadır. Devamlılık sürdükçe elektrokimyasal ileti gücü ve hızı da artırmaktadır. IQup4’ün etkilerinin hayat boyu kalıcı olma nedeni buradan kaynaklanmaktadır. Kalıcılık ölçümü bilimsel yöntemle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Bölümü tarafından yapılmış, bulgular belgeyle tescillenmiştir.

Ayrıntılı bilgiye AKADEMİK BELGELER sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Uygulama sırasında çocuğumu kim ya da kimler gözleyecek?

IQup4 uygulamaları çoğunlukla gruplar halinde uygulama salonlarında yapılmaktadır. Uygulama salonunda en çok 12 öğrenci bulunmaktadır. Her grubu izleyen ve gözlem verilerini de not alan psikolog danışmanlar uygulamalara eşlik etmektedir. 

Ölçüm testi için neler gerekiyor ?

IQup4 ön testinin maksimize edilmiş normal koşullarda yapılması gerekmektedir. Katılımcılar nelere dikkat etmeleri konusunda ölçüm günü öncesinden bilgilendirilir. Önemli gereksinimler şöyle sıralanmaktadır :

1. Katılımcı ölçüme yemek yedikten 2 saat sonra katılmalı, ne aç ne tok olmalıdır.
2. Nezle, soğuk algınlığı veya tedavi görme durumu gibi sonuçlarını etkileyecek sağlık sorunu bulunmamalıdır.
3. Test öncesi ihtiyaçları hatırlatılır, beynin iç uyaranlarla test esnasında etkilenmemesi için önlem alınır. Acil durumlarda katılımcıya izin verilir.
4. Cep telefonu varsa kapalı olmalı ya da test esnasında yanında bulunmamalıdır.
5. En önemlisi, test öncesi, bir uzman psikolog yapılandırılmış ön görüşme yapar. Hem katılımcının rahatlamasına hem de  bilgi almasına yardımcı olur. Bu esnada, katılımcıda test yapmama isteği, herhangi bir ilaç etkisi veya uyanıklık halinin normal olup olmadığını inceler. Ölçüme mani olacak durumlarda testi yaptırmaz. Bir başka güne organizasyon yapar. Katılımcının durumu yazılı olarak raporlanır.

Katılımcının test performansı (doğru yanıt – yanıtlama hızı – gereken sürede yanıt verme/vermeme, verilen cevapların birbiri ile ilişkisi gibi) yazılım tarafından test anında takip edilmektedir.

Uygulama süreci içerisinde bilgilendirme yapılıyor mu?

IQup4 çalışmalarının başlamasıyla katılımcıların günlük çalışma performansları psikolog program danışmanları tarafından izlenir. Elde edilen veriler kaydedilir. Ara dönemlerde katılımcının durumuna göre 2 kereden az olmamak şartıyla katılımcının performansı velisi ile paylaşılır. Bu görüşmelerde ayrıntılı bilgilendirmeler yapılır.

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar da yararlanabilir mi?

Bir klinikte kesin ‘Öğrenme Güçlüğü’ tanısı konmuş IQup4 uygulamak isteyen katılımcılar normal gruplarla beraber uygulama yapamayacağı için şu an yararlanamamaktadırlar.
Ancak, bu soruna sahip bireylere özel gerekli egzersizlerle yeniden yapılandırılmış bir IQup versiyonunun çalışmaları sürmektedir.

IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi ders içerir mi, egzersizlerin içeriğinde müfredatta işlenen konular var mıdır?

IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi bir eğitim-öğretim sistemi değildir. IQup 10 yaş ve üzeri bireylerin odaklanma, hatırlama ve bilgiler arası ilişki kurma becerilerini zihin bölgelerini çalıştırarak geliştiren bilimsel egzersizler sistemidir. Merkezlerimizde ders çalıştırma, ödev yapma, ders verme, kurs, müfredat takibi, deneme sınavı gibi eğitim-öğretim kapsamındaki hizmetlerden hiçbiri verilmez. Ayrıca IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi bir tedavi yöntemi de değildir ve tedavi amaçlı kullanılmaz. IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi, bir gelişim egzersizleri sistemidir. Sadece sağlıklı kişilerin faydalanabileceği şekilde geliştirilmiştir.

IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi'nin patent ve telif hakkı var mıdır?

IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi'nin patenti için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulmuş ve TR 2009 08066 Y numarası ile Faydalı Model Belgesi alınmıştır. Aynı zamanda 39616753 – 2013/01884 no’lu belge ile patent başvurusu Tübitak teşvik kapsamına kabul edilmiştir.
Yine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden kayıt tescil numarası IEE/BP – VT/1517 olan17.12.2012 kayıt tescil tarihli “Test, takip, müşteri ilişkileri yazılımı, Bilgisayar Programı Veri Tabanı” telif hakkı tescillenmiştir. Ayrıca kayıt tescil numarası IEE/2105 ve kayıt tescil tarihi 19.02.2013 ile “IQup Sistem Dil ve yazı ile ifade olunan Türkçe eserler” kapsamında kayıt belgesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır.
IQup Bilimsel Egzersiz Sistemi üzerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 2012 ve 2013 yıllarında Protokol No: 2012/13 ile iki bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde katılımcıların geliştiği ve sağlanan gelişimlerin kalıcılığı belgelenmiştir.