Öğrenciler

Image

Zihinsel beceri

IQup4 çalışmaları ile kişiler yaşamın her anında aktif olarak kullandıkları odaklanma, dikkatini sürdürme, hatırlama, bilgiyi geri çağırma ve bilgiler arası ilişki kurma gibi zihinsel becerilerini geliştirir.

Kalıcılık

IQup4’ün sağladığı faydaların kalıcılığı üzerine 2013 yılında bilimsel çalışma yapılmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan bilimsel araştırmada daha önce IQup4’e katılmış kişilerin bilişsel becerileri bir yıl arayla ölçülmüştür. Ölçümler neticesinde kişilerin IQup4 çalışmaları ile gelişen zihinsel becerilerinin gelişim düzeyini korudukları ve gelişen becerilerini aynı etkinlikte kullandıkları görülmüştür.

Kişiye özel

IQup4’e katılan kişiler kendilerine özel olarak hazırlanmış egzersiz programları ile çalışırlar. Her katılımcının çalışması 930 binden fazla farklı program arasından seçilerek hazırlanır. Kişilerin yaptıkları çalışmaların zorlukları, sıralamaları tamamen o kişinin yaşına ve bilişsel becerilerinin düzeyine göre oluşturulur. Bu egzersizler nöronlar arasındaki bağların artmasını sağlayan ve geçişleri hızlandırmaya yarayan etki gerçekleştirir.

Nereye etki eder?

IQup4, dikkatin, belleğin ve muhakemenin kullanılmasını gerektiren bütünleşik egzersizlerden oluşur. Bu egzersizler beyinde odaklanma, hatırlama, kayıtlı bilgileri ilişkilendirerek ilişki kurma, çözüm ve yorum üretme bölgelerindeki nöron hücre ağlarında bağlantı artışına yol açmaktadır. Süreç içinde yapılan düzenli egzersizler beynin aynı becerilerin devamlı kullanıldığını fark etmesini sağlar. Böylece beyin, veri akışı ve uyarım düzeyini dikkate alarak sürdürülür bağlantılar ve kayıtlar yapmaktadır. IQup4’ün etkilerinin hayat boyu kalıcı olma nedeni buradan kaynaklanmaktadır.

Nöronlar

Nöronlar sinir sistemimizin temel yapı taşlarıdır. Vücut hareketlerimizden, okuma becerimize kadar yaptığımız her iş nöronların birbirleri ile iletişim kurması ve beynimizin verdiği komutları kaslara ve beynimizin belirli bölgelerine iletmeleri ile gerçekleşir. Nöronları diğer hücre yapılarından ayrıştıran en önemli özellik ise bilgi iletme işinde özelleşmeleridir. Nöronlar bilgiyi kimyasal ya da elektriksel formlarda iletir. Öğrendiğimiz her bilgi, yaşadığımız her deneyim beyinde nöronlar arasında bir bağa dönüşür. Nöronlar arasındaki bu bağlanma işlemi hayat boyu devam eder. Tekrar eden işlevler nöronların birbiri arasındaki geçişleri (pathway) arttırır ve hızlandırır.