Öğrenciler

Image

Ön Ölçüm

IQup4’te süreç durum tespiti ile başlar. Öncelikle bilimsel ölçüm araçları olan nöropsikolojik testler ile katılımcının becerilerini ne düzeyde kullandığı belirlenir. Çözümü sunmadan önce durumu anlamak için bu süreç öncelikli ve önemlidir. Bu testler zeka ölçümü yapmaz.
(Etik kurallarımız için tıklayınız)

Yapılan ölçüm , katılımcının öğrenme esnasında kullandığı dikkat, bellek ve bilgiyi kullanma becerilerini ne kadar verimli kullandığını gösterir. Bu ölçümler eğitimli psikologlar eşliğinde yapılır ve bilgisayar üzerinden gerçekleştirilir.  
Öğrenme süreci için gereken ve ölçtüğümüz temel beceriler;

  1. Dikkat: Sözel dikkat, Sayısal dikkat, Görsel dikkat
  2. Bellek: Sözel bellek, Sayısal bellek, Görsel bellek
  3. Muhakeme: Sözel muhakeme, Sayısal muhakeme, Görsel muhakeme
    şeklindedir.

Ön Ölçüm Analizleri

Ölçüm süreci sonrasında elde edilen veriler eğitimli psikologlar tarafından rapora dönüştürülür. Hazırlanan rapor elde edilen verilerin ne anlama geldiğini ve mevcut durumun kişinin yaşamındaki olası yansımaları açıklayan bir rapordur. Rapor katılımcının yaşına göre kendiyle veya ailesi ile paylaşılır. Raporla birlikte kişinin mevcut durumunun iyileştirilmesi ve kendini geliştirmesi için yapması gereken çalışmaların alt yapısı oluşturulur.

Kişiye özel bilimsel egzersiz programı hazırlığı

Katılımcının gelişebilmesi için yapması gereken uygulamalar her katılımcı için özel hazırlanır. Çalışma programı hazırlanırken ön ölçümde elde edilen veriler kullanılır. Uygulamalar katılımcının yaşına, düzeyine ve testler ile elde edilen veriler incelenerek 930.000'den fazla çalışma programı arasından seçilerek oluşturulur. Çalışmalar ölçümlenen dokuz alandan geliştirilmesi hedeflenen öncelikli dört alana yönelik olarak hazırlanır.
Uygulamaların tamamı katılımcının bireysel özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak, hedeflenen gelişimi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Çalışma takvimi ve IQup4 gelişim uygulamaları

Bir katılımcının standart programı 60 saat süren uygulamalar içerir. Bu programın verimli şekilde tamamlanabilmesi için en az haftada 5 saat,  12 Hafta (3 ay) süre gereklidir. Katılımcının zamanının müsait oluşuna göre bu süre 6 haftaya kadar düşebilir.

Program hazırlandıktan sonra katılımcılar kendilerine özel hazırlanmış programları uygulamaya başlarlar. Çalışmalar için 8 – 12 kişi aynı alanı kullanır. Katılımcıların yaptığı uygulamalar bireyseldir ve birlikte bir çalışma yapılmaz.

Çalışmalar esnasında katılımcılara danışman bir psikolog eşlik eder. Danışmanlar, uygulamaları katılımcı ile birlikte yapmazlar. Danışmanların görevi, katılımcılar uygulamalarını yaparken onları kontrol etmek, uygulamaların teknik olarak doğru ve eksiksiz yapılmasına yardımcı olmaktır.

Çalışmalar esnasında katılımcıların uygulama performansları danışmanlar tarafından izlenir ve kaydedilir. Bu gözlemler katılımcının kendisi veya velisi ile belirli aralıklarda paylaşılır. Bu takip ile katılımcıların uygulama sürecinden en yüksek düzeyde verim alması için çalışılır.

Son ölçüm analizleri ve belgelendirme

Uygulamalar tamamlandıktan sonra geliştirilmesi hedeflenen alanlar tekrar ölçülür. Katılımcıların bu alanlarda ne düzeyde gelişim kaydettikleri yapılan ölçümler ile belirlenir. Çalışmanın tüm sürecinde ve son ölçümde elde edilen veriler bütünsel olarak incelenir. Bu inceleme sonuçları psikologlar tarafından bir rapora dönüştürülerek katılımcı ve/veya katılımcı temsilcisi ile paylaşılır. Katılımcının toplam performansı göz önünde bulundurularak IQup4’e katıldığına dair bir başarı veya katılım belgesi verilir ve süreç tamamlanır.

Yaş sınırı ve katılım koşulları

Katılımcının IQup4 gelişim uygulamalarını yapabilmesi için akıcı okuma, yazma ve iyi düzeyde dört işlem becerisine sahip olması gerekmektedir. Şuan ki eğitim müfredatına bakıldığında çocuklar bu yeterliliğe 3 üncü sınıfın sonunda ulaşmaktadırlar. Bu bağlamda bakıldığında IQup4 uygulamalarının rahatlıkla yapılabildiği yaşın 10 yaş olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulamalara katılan katılımcıların fiziki, ruhsal ve davranışsal herhangi bir hastalık tanısı bulunmamalıdır.
IQup4 uygulamaları teknik açıdan ellerin kullanılarak yapılacak egzersizler içermektedir. Bu tür engeli olan vatandaşlarımızın yapabileceği uygunlukta değildir.

(Ölçüm testi için neler gerekiyor? tıklayınız)