Öğrenciler

Image

Her şey anne ve baba terapisi ile başladı.

IQup4, ticari amaçlı bir innovasyon değil.

Psikolog Doktor Zafer Akıncı, terapi için başvuru yapan anne-babaların dile getirdiği vakalardaki problemlerin, neredeyse % 90’ının, çocuğun okul – öğrenme sorunlarından ortaya çıktığını fark eder. Anne-babalar’ın çocuklarının okulda aldığı sonuçlardan memnun olmadıklarını ve bu sorunları çözmekte yetersiz kaldıkları için birbirleri ile çatışmaya başladıklarını görür. 
Zafer Akıncı, derine indiğinde, çocuğun öğrenme sorunlarının da dikkat edebilme, öğrenilenlerin bilgi olarak belleğe kaydı ve bilgilerin doğru ilişkilendirilerek muhakeme edilmesi sorunlarından kaynaklandığını bulgulamıştır.

Odak noktası değişimi

Akıncı, odaklandığı noktayı değiştirir ve anne-baba’dan çocuğa yönelir. Çocukların okulda yaşadıkları problemleri anlamak için yapılandırılmış terapötik görüşmeler yapar. Çocukların sık sık dile getirdikleri zorlukları belirler ve asıl sorunu tespit eder.

Birçok öğrenci ve aile ile yapılan görüşmeler, problemin temelinin çocukların öğrenme becerileri ile ilgili olduğunu göstermiştir.

Öğrenciler öğrendikleri konuya odaklanma (matematik, gitar, İngilizce öğrenme vb.) dikkatlerini sürdürebilme, öğrendiklerini uzun süre hatırlama ve öğrendikleri bilgileri kullanarak çözüm üretme gibi bilişsel becerilerini yetersiz kullandıkları için akademik olarak istedikleri başarıya ulaşmakta zorluklar yaşamaktadırlar.

Dünya’daki yaklaşım ve metotlar

Akıncı sorunun öğrenme becerileri ile ilgili olduğuna emin olduktan sonra dünyadaki akademisyen ve araştırmacıların bu sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirdikleri metot ve yaptıkları teorik çalışmaları uzun süre incelemiştir. Birçok ülkede kullanılan materyal ve çeşitli metodu kullanarak etkilerini ölçümlenmiştir. Yapılan çalışmalar üç sonuç ortaya çıkarmıştır;

  1. Dünya’da öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar ve metotlar dağınık şekilde bulunmaktadır.
  2. Bu metot ve yaklaşımların bireyin kişisel özelliklerini dikkate alan geliştirmeler ile iyileştirilmesi gerekmektedir.
  3. Bu metot ve yaklaşımların faydalı olan yönlerini barındıran ve daha bütünleşik yeni bir sisteme ihtiyaç vardır.

Bu aşamadan sonra IQup4’ün 8 yıl süren ar-ge süreci başlamıştır. Bu süre içinde dünyadaki metot, yaklaşım ve teoriler incelenmiş metot ve yaklaşımlar denenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda IQup4’ün temel yapısı ve sistemi oluşturulmuş, patent başvuruları yapılmıştır. En son 2012 ve 2014 yılında yapılan iki bilimsel çalışma ile IQup4 bilim literatürüne girmiştir.